Aan de Stegge

Aan de Stegge Twello ontwikkelt en realiseertbedrijfsgebouwen. Dat doen we samen met de ondernemers waarvoor we bouwen enalle betrokken specialismen binnen het bouwteam. Wij beheersen het geheleproces: van bedrijfsproces analyse, locatiestudie, planontwikkeling tot en metde uitvoering van de bouw en beheer en onderhoud. Onze kracht zit in hetpraktisch en kostenefficiënt meedenken met onze opdrachtgevers vanaf de eersteideeën. Zo faciliteren we het optimale bedrijfsproces van onze opdrachtgeversin een functioneel, duurzaam en betaalbaar bedrijfsgebouw. Een maatpak rondomhet specifieke bedrijfsproces. Onze specialismen zijn bedrijfsgebouwen voor de logistiek,voedingsindustrie, productie, chemie en bovengrondse parkeeroplossingen.

 

Wij investeren in continu verbeteren. Verbeteren van onzeprocessen, maar ook van onszelf. Met ruim 130 collega's werken wij aan onzeuitdagende bouwprojecten. Wij werken vanuit de wensen van de klant en dit maaktdat we flexibel en ambitieus zijn. Eigen verantwoordelijkheid enzelfstandigheid zijn vanzelfsprekend voor onze medewerkers. Jezelf blijvenontwikkelen en doorgroeien uiteraard ook. We werken met korte lijnen in projectteams.Maar ook plezier staat bij ons voorop. Plezier in het werk en plezier metelkaar. Persoonlijk contact en elkaar op een andere manier ontmoeten zorgenvoor een goede band en dragen bij aan plezier en een goede teamspirit. Op dezemanier kunnen wij de verwachtingen van onze opdrachtgevers blijven overtreffen.

 

Aan de Stegge Twello bestaat al ruim 45 jaar. Al geruimetijd ben ik werkzaam bij dit prachtige bedrijf in de functie van financieeldirecteur.

Bedrijfscontactpersoon

Peter de Vries

Directeur

Aan de Stegge

Hietweideweg 14 7391 XX Twello