Dommerholt Advocaten

Iedere MKB-ondernemer, -onderneming en instelling inNoordoost-Nederland verdient een juridisch sparringpartner. Vanuit datuitgangspunt creëren we meerwaarde door onze uitgesproken identiteit tekoppelen aan onze specialismen en branche specifieke kennis. Hierdoor kunnenwij op een zeer effectieve manier de juridische belangen van onze cliëntenbehartigen en kan de cliënt de focus houden op haar core business. Procedureswinnen is ons vak, maar belangrijker vinden wij procedures voorkomen. Dat isonze passie. Wij willen anticiperen, zodat onze cliënten kunnen excelleren. Wijzijn Dommerholt Advocaten, wij durven wel te zeggen dat wij uitgesproken goedzijn...

Met onze vestigingen in Apeldoorn, Zwolle en Heerenveen zijnwe altijd dichtbij én kennen we de lokale en regionale markt goed. Met ruim 30advocaten hebben wij alle specialismen voor de zakelijke markt in huis. Doordaarnaast ook in brancheteams te werken, zorgen wij ervoor dat we bekend zijnmet de branche gerelateerde vraagstukken en actualiteiten. Hierdoor kan onzeklant op één adres terecht met al haar juridische vragen. Wel zo efficient!

Dommerholt Advocaten

Europaweg 202 | Postbus 695 | 7300 AR | Apeldoorn