Aan de Stegge Twello


banner_adst_web_hoog

Adres: 
 

Aan de Stegge Twello is gespecialiseerd in de ontwikkeling en turnkey realisatie van bedrijfsmatig en commercieel vastgoed voor u als ondernemer. Hierbij beheersen wij het gehele proces van eerste planontwikkeling tot en met de uitvoering van de feitelijke bouw, veelal in bouwteam met de opdrachtgever, architect en installateur.


Filosofie Aan de Stegge

De ervaring leert dat het fundament voor een goede samenwerking meer is dan een simpele rekensom. Het gaat erom dat in alle opzichten recht wordt gedaan aan de specifieke wensen van u als opdrachtgever. Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld? Hoe ziet u uw bedrijf in de toekomst? Wat verwachten uw klanten? Hoe ontwikkelt de markt zich? Vragen die resulteren in een passend antwoord op uw huisvestingsbehoefte. Een oplossing voor nu en de toekomst. Vanaf het allereerste contact is open communicatie over alle aspecten van uw huisvesting een vereiste. Alleen dan is het mogelijk weloverwogen keuzes te maken op het gebied van vormgeving, doelmatigheid, logistiek en materialisatie van uw nieuwe bedrijfsgebouw. De uitdaging is zo kostenefficiënt mogelijk te bouwen in relatie tot hoogwaardige kwaliteit. Een combinatie van expertise, inventiviteit en samenwerkende specialisten vormen daarbij onze toegevoegde waarde.


Uniek procesmatige aanpak

Wij willen meebouwen aan uw business. Daarom werken wij in het proces van planontwikkeling tot en met realisatie volgens het Integraal Bouwproces Management model. Door het bouwproces te organiseren in een voor alle partijen transparant stappenplan beheersen wij het bouwproces. Deze transparante werkwijze resulteert in een even voordelig als kwalitatief hoogstaand bouwproces met een minimale bouwtijd binnen het gestelde budget en de afgesproken datum voor ingebruikname.


Binnen dit proces maken wij maximaal gebruik van Lean planningsmethodiek en vergaande 3D-modellering en engineering om het inzicht en de realisatie van uw huisvesting voor u te optimaliseren.


Wij bieden financierings- en leaseconstructies bij het realiseren van turnkey bouwprojecten. De beleggingswaarde voor onze opdrachtgevers staat bij elk project centraal.


Aan de Stegge Twello heeft een platte organisatiestructuur, waarbinnen 90 medewerkers werken met grote verantwoordelijkheden en uitdagingen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de NEN ISO 9001:2008. Tevens zijn wij VCA** gecertificeerd.


Aan de Stegge Verenigde Bedrijven

Aan de Stegge Twello maakt deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). ASVB is een netwerk van ruim 20 innoverende bedrijven die actief zijn in de woningbouw, utiliteits- en bedrijfshuisvesting in Nederland, België en Duitsland. De ASVB-bedrijven zijn middelgrote, regionaal verankerde bouwbedrijven. Ze kenmerken zich door een hoge mate van autonomie en ondernemerschap. ASVB behoort tot de top 12 van de grootste bouwgroepen in Nederland.


Meer informatie leest u op onze website www.adst.nl.